(84+) 098 444 02 44 cskh@vaigiatot.com 588/19/1/4, Tỉnh lộ 10, P.Bình Trị Đông, Q, Bình Tân, Tp.HCM

Lưới mỹ dung 01

    Lưới mỹ dung 05

    Thông tin chi tiết về Lưới mỹ dung 05:

    1. Giới thiệu vắn tắt lưới Mỹ Dung

    Vải lưới mỹ dung là một loại vải được sản xuất tại Việt Nam với chất lượng rất cao. Vải lưới mỹ cũng là một trong những sản phẩm xuất khấu và được các nước trên thế giới tinh chọn

    2. Bảng màu lưới Mỹ Dung

    Lưới mỹ dụng

    Lưới mỹ dụngLưới mỹ dụng

    Lưới mỹ dụngLưới mỹ dụngLưới mỹ dụngLưới mỹ dụngLưới mỹ dụng

    Sản phẩm liên quan

    Thông tin ngành vải

    Đối tác & khách hàng